Koopvoorwaarden

Geldt vanaf 10/11 - 2005

Algemene voorwaarden voor Shopping4net

De algemene voorwaarden van Shopping4net zijn geldig vanaf bovenvermelde dato en vervangen eventueel eerder gepubliseerde voorwaarden.

Prijzen en betaling

De prijzen bij Shopping4net worden voortdurend bijgehouden, en aangegeven inclusief BTW in de plaatselijke valuta. Shopping4net neemt zich het recht om zonder voorbericht prijveranderingen door te voeren op de home page en in overige publicaties. Verkoop met betaal-/credit card (Visa, Mastercard, Diners Club, Dankort, eOLV) (max. EUR 1250 BTW inbegrepen). Bij le late betaling wordt rente berekend en in rekening gebracht volgens de daarvoor geldene nederlandse wetgeving.De renteberekening start op de eerste dag na de vervaldatum en eindigt op de datum van betaling De kosten van een aanmaning zijn EUR 2,50. Verkoop is niet toegestaan aan minderjarigen (18 jaar) en aan personen die buiten de gerechtelijke macht zijn gezet.

Omdat u als klant bij ons voor de dienst speciale verpakking hebt gekozen (voor uitleg zie punt Verzendkosten/verzendvoorwaarden) houdt u keuze in dat ieder verzending apart wordt gefactureerd. Het is daarom van belang dat u als klant elk factuur dan ook apart betaalt en niet bij elkaar optelt, omdat elk niet geregistreerd factuur een aanmaning ontketent en de bijhorende aanmaningskosten.

Verzendkosten/Verzendvoorwaarden

Vrij transportkosten wijd koop over 49 €.

Levering

Bestellingen ontvangen vóór 15.00 uur en op voorraad zijn, worden gebruikerlijke wijze dezelfde dag verzonden. Orderbevestiging wordt alleen gestuurd aan het emailadres dat u opgaf toen u zich als klant registreerde. U unieke klantennummer is er aan gekoppeld. De verwachte levertijd wordt op internet opgegeven, en nemen voorbehud dat er verschillen kunnen voorkomen tussen orderbevestiging en op de webpagina opgegeven prijzen en leveringsvoorwaarden.

Restorder

Zou een product tijdelijk uitverkocht zijn, dan wordt van de gehele bestelling restorder gemaakt tot dat alle bestelde producten in eens geleverd kunnen worden. Deellevering is mogelijk als u contact opneemt met de klantenservice van Shopping4nets.

Afbestellen en wijzigen van de order U kunt afbestellen of wijzigingen kostenloos uitvoeren zolang uw oorspronkelijke order bij Shopping4netniet wordt verpakt. Wijzigingen daarna is mogelijk als u contact opneemt met de klantenservice van Shopping4nets. Na dat de order is verpakt zijn geen wijzigingen mogelijk.

Niet afgehaalde verzending

Voor een niet afgehaalde en niet afbestelde verzending dat is in retour gegaan naar Shopping4net wordt de klant op het moment EUR 40 incl. BTW in rekening gebracht. Het bedrag is om de door Shopping4nets gemaakte onkosten zo als transport- en administratiekosten te dekken.

Garantie

Garantie is gegeven door de producent van het betreffende product. Shopping4net geeft geen verdergaande garantie dan die door de producent is gepecificeerd.

Inktpatronen KMP garandeert dan alle producten functionneren volgens de intentie en geen schade toebrengen aan de apparaten waarin ze worden gebruikt. De Garantie van uw printer wordt niet beinvloedt als u gebruikmaakt van een zogenaamde compatibele inktpatroon of een originele. Kijk AUB voor deze informatie op de thuispagina van Printerink4nets, www.printerink4net.nl.

Spijt hebbenÅngrerett

Als privéepersoon (consument) heeft u het recht om binnen 14 dagen, gerekend van de dag van ontvangst van de goederen of een wezenlijk deel ervan, de mogelijkheid van spijt. Maakt u hiervan gebruik, dan dient u het retourformulier in te vullen. Het retourformulier vindt u op de achterkant van elk factuur.

De geretournerde goederen/producten dienen ongeopend en onbeschadigd te zijn. Bij retourverzendinen moeten de goederen/producten zorgvuldig ingepakt zijn, bij voorkeur door hergebruik van de verpakking waarin u de goederen ontving van Shopping4net. Beschadiging dat ontstaat tijdens de transport en is veroorzaakt door onvoldoende verpakking, word de klant in rekening gebracht. Goederen die geretourneerd worden onder rembours, worden niet opgehaald. Shopping4net neemt geen veranwoordelijkheid op zich van de transport van de retournverzending. De kosten verbonden aan het retourneren van de goederen zijn voor de klant.

De koop annuleren is niet meer mogelijk als de verzegeling is verbroken. Het recht om een koop te annuleren is alleen mogelijk als het product inclusief de originele verpaking verkeren in de oorspronkelijke staat, en de verpakking is in wezenlijk goede staat. In het geval dat de verzegeling van het product is verbroken, worden de goederen/producten niet teruggestuurd. Dit gebeurt alleen op verzoek van de klant. In zulke gevallen worden de kosten van op niew versturen de klant in rekening gebracht. Het recht tot annuleren geldt niet voor bedrijven.

Klachten

Mochten de goederen schade hebben opgelopen of afwijkingen hebben bij het in ontvangst nemen van de klant, geldt voor het indienen van de klact een termijn van 7dagen gerekend van de dag van levering. Let op! Voor transportschaden, zie onderaan! Shopping4net dekt kostenloos de kosten die verbonden zijn aan het corrigeren van gemaakte fouten bij een eventuele reclamatie. De klant moet bij het in ontvangst nemen van de verzending zich vergewissen dat de producten geen fouten bevatten.

Het is van belang dat het terugzenden op de voorgeschreven wijze wordt uitgevoerd, en mocht u vragen hebben of toelichting nodig hebben, De klantendienst van Shopping4net staat altijd voor u klaar.

Bij reclamatie dient u het terugstuurformulier dat u vindt op de achterzijde van het factuur, invullen en meesturen. De goederen/producten moeten in de originele verpakking(en) teruggetuurd worden in een door de posterijen goedgekeurde verpakking (bij v.golfkarton). Eventuele transportschade veroorzaakt door onzorgvuldige verpakking wordt aan de klant doorbelast.

Reklamatie van inktpatronen en toner: In de gevallen waar de producent eigen support en garantie service verleent, heeft Shopping4net het recht in geval van reclamatie, de klant rechstreeks te verwijzen naar het supportcenter van de betreffende producent of de door de producent goedgekeurde servicepartner.

Shopping4net controleert/voert testen uit op de ontvangen goederen aan de hand van de foutenbeschrijving van de klant. Het is daarom van belang dat de fout uitvoerig en nauwkeurig beschreven wordt. Mocht blijken na de test dat er geen fout is gevonden, dan wordt de klant een bedrag van EUR 40 in rekening gebracht inclisief BTW om de kosten van het terugsturen door Shopping4net te dekken.

Wanneer Shopping4net de goederen/producten beoordeelt als zijnde zonder fouten, dan wordt de verzending alleen teruggestuurd op verzoek van de klant.I zulke gevallen wordt de klant de opnieuw te maken verzendkosten in rekening gebracht.

Transportschade

Schade door transport moet onmiddelijk (op de dag van aankomst) doorgegeven worden aan de zweedse Posterijen, telefoon +46 (0)20-340 340 en ook aan Shopping4net via e-post, info@shopping4net.com. Als klant dient u een pakket dat zienderoog beschaadigd lijkt te zijn, niet te aksepteren. Mocht u de schade pas na het openmaken van het pakket dan dient u onmiddelijk een klacht in te dienen bij de posterijen en aan Shopping4net zo als bovenaan is aangegeven.

Verantwoordelijkheid voor fouten

Mocht er fouten ontstaan die Shopping4net verantwoordelijk voor zijn, dan dekt Shopping4net de kosten van een eventuele reparatie, nieuwe levering of maakt het koopbedrag over op de rekening van de klant onder voorwaarde dat dit mogelijk is zonder wezenlijke kosten of nadeel voor Shopping4net. Uitgebreide klantenrechten kan worden toegevoegd ten gevolge van dat de betreffende producent garanties geeft gericht aan de klant.

De verantwoordelijkheid van Shopping4net beperkt zich tot hetgeen is aangegeven in deze koopvoorwaarden en in overeenstemming met de consumentenwetgeving. Shopping4net heeft dan geen directe of indirecte verantwoordelijkheid voor bij v. (maar niet begrensd tot) incompatibiliteit, leveringsvertragingen, schadetoebrengende eigenschappen in de goederen, productverantwoordelijkheid, weggevallen verdiensten, bedrijfstoringen, meerarbeid of ander ecoonomisch verlies. Opgemenrkt wordt dat enkele producenten support verlenen en foutmeldingen geven in het engels.

Technisch support en gebruikerssteun

Voor technisch support en/of gebruikerssteun bij vragen van algemene aard of bij fouten bij een product, wordt de klant verwezen naar de producent van het betreffende product. Shopping4net is niet bij machten om productsupport te geven.

Produktverantwoordelijkheid voor gezondheidsproducten og kosttoevoegingsproducten

Shopping4net verkoopt alleenmaar kwaliteitsproducten die goedgekeurd en geverifiseerd door het zweedse raad voor gezondheidskost, Hälsokostrådet (www.halsokostradet.se). Shopping4net neemt geen verantoordeljikheid voor werkzame ingredienten in producten bedoeld voor specifieke gezondheids-/ziektestoestanden. De producten vervangen geenzins behandeling door arts of medicijnen, en mogen uitsluiten gezien en gebruikt worden als completterend. De warenbeschrijvingen bij Shopping4net (inclusief alle onerafdelingen) komen helemaal overeen met de originele productinformatie van de producenten.

Shopping4net neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor deze informatie en verwijst in geval van eventuele vragen betreffende de verantwoordelijkheid, naar de betreffende producent. Shopping4net moedigd alle klanten aan om zich vertrouwd te maken met de aanwijzigingen en aanbevelingen van de producent, en ook bij gevoel van onzeker zijn en bij ziekte, de arts raadpleegt, alvoor het gekozen product wordt gebruikt. De betreffende producenten zijn verantwoordelijk voor inhoudsopgave, productinhoud en doseringsanwijzingen in de mate waarin het voorkomt.

Shopping4net neemt geen veranwoordelijkheid voor fouten in producten of misleidende informatie op de verpakking van de producten. De klanten worden altijd aangemoedigd om zich ervan te verzekeren dat de te bestellen producten door de overheid van het land van invoer zijn goedgekeurd.

Bij koop van contactlenzen

Bij het bestellen van contactlenzen of een bril raden wij bij Shopping4net aan dat u een recept van een gediplomeerd opticien heeft. Wanneer je de Shopping4net's Algemene voorwaarden accepteert, bevestigt u dat u een recept van de opticien heeft. Shopping4net schrijft geen contactlenzen voor maar verwijst u naar een van onze aangesloten partnerwinkels of een opticien in uw buurt.

Registreerde warenmerken

Alle namen, betekenissen, warenmerken en dergelijke dat te vinden zijn bij Shopping4net zijn geregistreerde warenmerken.

Overige

Feiten- en prizeninformatie wordt gegeven met voorbehoud van drukfouten, prijswijzigingen gegeven door de toeleverantier, eventueel foutief aangegeven technishe spesificasties en dergelijke en ook voor producten die zijn uitverkocht. Shopping4net neemt zich het recht om wijzigingen van informatie door te voeren, inclusieve prijzen, specificaties en productaanbiedingen zonder voorbericht.

Shopping4net onderzoekt de credietwaardigheid van alle nieuwe klanten. In het geval dat de klant niet credietwaardig wordt bevonden, kan alsnog levering plaatsvinden door gebruik van een creditcardkaard.

Angifte wordt gemaakt van alle pogingen tot crimineel handelen en alle IP-adressen worden geregistreerd.

Shopping4net werkt zamen met Transcom Credit Management Services AB bij het geval van eventuele incasso.