Privacy policy

We werken strict volgens de wet GDPR (General Data Protection Regulation) ter bescherming van persoonlijke gegevens. Volgens deze wet moeten we je om toestemming vragen om je persoonlijke informatie te behandelen en in onze database op te slaan. Door produkten te kopen bij Shopping4net bevestig je dat je dit goedkeurt. Alle persoonlijke gegevens die je aan ons opgeeft of die we krijgen doordat je produkten bij ons bestelt of doordat je onze website bezoekt zullen bij Shopping4net door een voor persoonlijke gegevens verantwoordelijke persoon worden behandeld. De informatie zal alleen worden gebruikt om, als je produkten bij ons bestelt, onze plichten tegenover je te kunnen vervullen, je kredietwaardigheid te kunnen checken, alsmede voor marketingdoeleinden. Shopping4net zal je gegevens nooit doorspelen aan derden. Je hebt het recht om op aanvraag je bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens in te kijken. In het geval dat deze foutief, onvolledig of irrelevant zijn, heb je het recht om te eisen dat ze worden gecorrigeerd of verwijderd.